Skip to content

Unieke samenwerking twaalf afvalinzamelaars brengt emissievrije stadslogistiek dichterbij

  • Rvrduin4623
  • Nieuws

Niet meer apart met eigen inzamelwagens de stad inrijden, maar het collectief laten uitvoeren
door één neutrale wagen. Dat is het idee achter OpenWaste®, een coöperatieve samenwerking van
twaalf Nederlandse afvalinzamelaars. Dankzij dit initiatief neemt de verkeersdrukte af en wordt
schadelijke emissie (CO2, NOx en fijnstof) flink verminderd. Het is een belangrijke en doeltreffende
stap die uiteindelijk in 2025 moet leiden tot emissievrije stadslogistiek.
Eind 2014 ondertekenden 54 partijen de zogeheten Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Doel
ervan is om vanuit een gezamenlijke inspanning zoveel mogelijk emissievrije stadslogistiek te
realiseren. Op basis van deze Green Deal heeft Rijkswaterstaat de afvalbranche benaderd met de
vraag een oplossing te bedenken om CO2 in binnensteden te reduceren.

OpenWaste®

Rob Verduin, voorzitter en initiatiefnemer van de Coöperatie Open Waste®, legt uit: “bedrijven
hebben voor de inzameling van hun bedrijfsafval een contract en tariefafspraken met een specifieke
afvalinzamelaar. Dat blijft zo. Maar in plaats van dat die met eigen wagens de stad inrijdt, wordt dat
onderdeel van hun dienstverlening uitbesteed aan OpenWaste®. Die regelt vanuit een eigen
softwareplatform de aansturing van de logistiek en laat het afval ophalen door één neutrale, white
label inzamelwagen. Door de logistiek centraal aan te sturen, wordt de inzameling van afval slimmer,
efficiënter en bovenal een stuk duurzamer. Je kunt het misschien het beste vergelijken met ons
stroom- of gasnet. Iedereen heeft zijn eigen leverancier, maar het netwerk is van ons allemaal. Voor
de klant verandert er dus helemaal niks. Die ziet alleen straks niet meer het merk van zijn leverancier
op de wagen staan, maar een keurige ‘witte’, neutrale inzamelwagen. Die in de toekomst bovendien
elektrisch is of op waterstof rijdt. We starten met 12 founders en we verwachten dat binnenkort
meer afvalinzamelbedrijven zich aanmelden voor een lidmaatschap. Alle publieke of private
inzamelaars zijn welkom”.

Uniek collectief

Alle deelnemers binnen OpenWaste® zijn in de praktijk concurrenten van elkaar. Toch staan de
neuzen allemaal dezelfde kant op. Verduin: “dat maakt dit initiatief inderdaad zo uniek. Maar omdat
de coöperatie een onafhankelijk vehikel is, waar we met z’n allen eigenaar van zijn, hebben we elkaar
in dit collectief kunnen vinden. Belangrijk daarbij zijn de beginselen van de coöperatie; onafhankelijk
en transparant, denk aan data, interne tarieven en medezeggenschap. Bovendien heeft de
coöperatie geen winstoogmerk”.

Nog in 2022 worden de eerste binnensteden geïmplementeerd. Doelstelling is 40 (binnen)steden in
2025. Dat staat gelijk aan 1,3 miljoen ledigingen per jaar.

Bestuur en deelnemende bedrijven

Het bestuur van de coöperatie bestaat momenteel uit: Voorzitter Rob Verduin, Penningmeester
Gwuido Goudsblom, Secretaris Mark van Happen en de Algemeen bestuursleden Rick van Vliet en
Roger Geurts.

De eerste leden van de coöperatie zijn: Venus, BR Containers, Omega, Bnext.nl, Rouwmaat, Remondis,
Van Happen, Collin, Van Gerrevink, GP Groot, Van Werven en Van Kaathoven.

Leden Coöperatie OpenWaste
Lancering Coöperatie OpenWaste

Rvrduin4623