Skip to content

Een jaar OpenWaste in Venlo: Een mijlpaal in duurzame afvalinzameling

Een jaar geleden, op een koude februari ochtend, markeerde de stad Venlo een belangrijke stap richting duurzaamheid met de lancering van OpenWaste, een innovatief afvalinzamelingsinitiatief. Met als doel de binnenstad te verduurzamen, heeft OpenWaste sindsdien een indrukwekkende mijlpaal bereikt: een besparing van 12.260 kilometer in afvaltransport en een aanzienlijke reductie van 1.373 kg CO2-uitstoot.

De start van OpenWaste in Venlo, die plaatsvond voor het stadhuis onder toeziend oog van lokale stakeholders en milieu-enthousiastelingen, beloofde een revolutie in de manier waarop afval wordt ingezameld. Het initiatief, voortgekomen uit een samenwerking tussen Collin Recycling, Van Happen Containers, Van Kaathoven, en REMONDIS Nederland, reduceerde het aantal inzamelwagens van vier naar één. Dit resulteerde in minder verkeersbewegingen, minder geluidsoverlast, en significant minder emissies, waarmee een schonere, gezondere binnenstad werd gecreëerd.

De impact van OpenWaste gaat verder dan alleen Venlo. Het initiatief heeft niet alleen de lokale gemeenschap geïnspireerd, maar dient ook als een blauwdruk voor andere steden die streven naar emissievrije afvalinzameling. De samenwerking tussen de verschillende afvalbeheerbedrijven onderstreept het potentieel van gezamenlijke inspanningen in de strijd tegen klimaatverandering.

Thijs Pennink, voorzitter van OpenWaste, reflecteert op het succes: “Het afgelopen jaar heeft bewezen dat duurzame innovaties zoals OpenWaste essentieel zijn voor de toekomst van de binnensteden in Nederland. We zijn trots op de vooruitgang die we hebben geboekt en blijven ons inzetten voor verdere verduurzaming.”

Terwijl Venlo geniet van de voordelen van dit baanbrekende project, kijkt OpenWaste vooruit naar de toekomst, vastbesloten om een leidende rol te spelen in de verduurzaming van afvalinzameling op nationaal niveau.