Skip to content
Afvalinzamelaars bundelen de krachten in binnenstad Apeldoorn

Afvalinzamelaars bundelen de krachten in binnenstad Apeldoorn

OpenWaste zal vanaf heden vaker te zien zijn in de binnenstad van Apeldoorn. We zijn gestart met de gezamenlijke inzameling van bedrijfsafval en zetten daarmee de eerste stap naar emissievrije inzameling in de Apeldoornse  binnenstad.

Afgelopen donderdag 15 juni vond de aftrap plaats op het Marktplein van Apeldoorn. Onder toeziend oog van de samenwerkende inzamelaars Van Gerrevink, REMONDIS en Rouwmaat,  ledigde Wethouder Danny Huizer voor OpenWaste de eerste rolcontainer. De komst van OpenWaste naar Apeldoorn maakt Wethouder Danny Huizer blij: “OpenWaste is een mooi initiatief dat bijdraagt aan het groener maken en schoonhouden van de binnenstad”.

Voor de inzameling van bedrijfsafval en papier/karton in de Apeldoornse binnenstad gaan Van Gerrevink, REMONDIS en Rouwmaat via OpenWaste met elkaar samenwerken. Hierdoor daalt het aantal inzamelwagens van 3 naar 1 voertuig. Dit betekent concreet: minder verkeersbewegingen, minder geluidsoverlast en minder uitstoot van schadelijke emissies. Zo levert elke 100 kilometer die minder verreden wordt, een CO2-reductie op van 160 kilogram CO2. Het uiteindelijke doel is om emissievrij in te zamelen. De volgende stap is dan ook door de inzameling te doen met een elektrische inzamelwagen, danwel een inzamelwagen die rijdt op waterstof.

OpenWaste is actief in meerdere binnensteden
Apeldoorn is de tweede stad waarin wij actief zijn. In februari van dit jaar beet Venlo het spits af en nog voor de zomer is Amersfoort aan de beurt. Na de zomervakantie volgen in rap tempo nog meer binnensteden. Hiermee zetten we nieuwe grote stappen naar ons doel om in 2025 emissievrij in te zamelen in 40 binnensteden. Op dit moment zijn 12 inzamelaars aangesloten bij OpenWaste. Op korte termijn wordt daar een 13e inzamelaar aan toegevoegd.

Wethouder Danny Huizer ledigt eerste rolcontainer voor OpenWaste in Apeldoorn

Rvrduin4623